Return to 2013

Misjons-rapport fra fam. Ukkelberg i Niger

 

Cincopa WordPress plugin

 

Kjære alle støttepartnere og venner

Her kommer omsider en rapport fra Ukkelberg i Niger. Bloggen har vi måttet
stenge midlertidig pga sikkerhetssituasjonen. Vi hadde tenkt å gjøre den
tilgjengelig ved hjelp av inn-logg for de vi hadde e-post-adresser til, men
har ikke fått det helt til de gangene vi har prøvd.

Siden krigen i Mali startet i midten av januar, har vi tenkt mye på
sikkerheten. Vi har likevel ikke blitt hindret i noen særlig grad i arbeidet
vårt. Men vi har vært nøye med å overholde et sett av forsiktghetsregeler,
og det er ikke til å legge skjul på at det har vært en krevende tid for oss.
Vi opplever virkelig at vi er blitt båret av bønnene til mange mennesker.

I et hav av fattigdom og store behov, så har vi fått lov å oppleve at det
lille vi gjør, betyr en forskjell. Og aller størst er det å se at noen tar
imot Jesus for første gang og får sitt navn skrevet i livets bok. Den ene
vakten som vi har ansatt, gikk for noen uker siden fram på møte for å gi til
kjenne at han vil følge Jesus. Vi opplever ellers stadig dåp i våre (CELPAs)
menigheter . Den andre vakten som vi har, ble kristen for halvannet år siden
og går nå fast på møte i Yantala(navn på bydel). På mange måter kan det
nesten virke som det er mer åpent for evangeliet her i Niger enn i Norge, da
det virker som det skjer mer. Niger har vært gjenstand for mye forbønn. For
ca 20 år siden var det bare 3 kirker totalt i hele Niamey(hovedstaden). Nå
er det blitt over 100, – ifølge en amerikansk misjonær jeg har snakket med.
Da det ble krig i Mali i januar gikk presidenten ut og sa at nå må alle be.
Det har han gjort tidligere også, i 2010, da det var stor hungersnød pga
manglende regn, og kristne og muslimer hadde hver sin dag med bønn på
fotball-stadionen her i Niamey. Det hører med til historien at da de kristne
skulle be, så startet det å striregne. Så selv om det er et muslimsk land,
så er det mange som har stor respekt for de kristnes bønner.

Jeg , Oddvin, jobber en dag i uken på en klinikk, og driver ellers litt
lege-gjerning fra uteplassen vår i hagen, – for å si det sånn. Ursula går
regelmessig på kvinnemøter i menigheten, samt har begynt å gå med noen
lokale kvinner i menigheten til kvinnefengselet hver 2. uke. Ellers er vi
med på på en del arrangementer og møter, samt gjør forskjellige tjenester av
praktisk art for misjonen(CELPA), – der vi ser vi kan være til nytte.

Til slutt må vi si litt om framtida. Selv om vi opplever en veldig rik tid,
så merker vi at spenningsnivået ift fare for terror-aksjoner og kidnapping,
har blitt en litt for stor belastning for oss som familie. I april så
trekkes også de franske styrkene ut av Mali, og dette kan destabilisere
regionen på nytt. Vi har derfor tatt en beslutning om at vi tar sikte på å
avslutte vår tjeneste i juni måned, og at vi blir i Norge fra høsten av. Det
er jo med en viss sorg vi gjør dette, men vi opplever likevel at det er det
riktige. Da vi bestemte oss for å reise til Niger, så var det en
forutsetning at vi skulle føle oss trygge. Vi har lagt alt i Guds hender og
stoler på at han leder oss dit han vil.

Varm misjonshilsen fra Ursula og Oddvin

Permanent link to this article: https://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=543