Return to 2011

rapport fra Marie`s opphold i Niger

Litt om misjonsarbeidet i Niger

Niger er et stort land i vest-Afrika. Ca. to tredeler av landet ligger i Sahara. Sand, varme og tørke er  aktuelle ord når man skal beskrive landet. Dersom regnet skulle slå feil, blir det ingen avling og dermed er sultkatastrofe en realitet. Niger er et av verdens fattigste land. Analfabetismen er stor, mer enn 70 % av de som er over 15 år, kan ikke lese og skrive. Forventet levealder er ca. 44 år.

PYM (Pinsevennenes ytre misjon) startet misjonsarbeid i Niger i 1998. Det var et samarbeid med Congo og  de første misjonærene kom fra både Congo (RD) og Norge.

Mye har skjedd på disse  vel 12 årene. Selv om nesten alle innbyggerne i Niger er muslimer, har vi frihet til å forkynne Evangeliet. Sharia-loven er ikke innført her (slik den er i for eksempel Nigeria). Men likevel er det ikke alltid enkelt for en muslim som blir en kristen. Noen møter forfølgelse, blir utstøtt av familien, mister jobben og sitt sosiale nettverk.

Vi har noen hundre medlemmer i menighetene våre. De driver et  stort barnearbeid og kvinnearbeid.

Ved siden av det rent evangeliske arbeidet ut fra kirkene, satser misjonen mye på undervisning for å ”løfte”  folket i det sosiale liv. Mange hundre kvinner har lært forskjellig slags håndarbeid, slik at de kan livnære seg selv. Gjennom å drive barneskole, får vi  god kontakt med befolkningen.

Jeg har nettopp vært 3 måneder i Niger (fra des.-10 til mars-11). Det er fint å se hvordan arbeidet vokser på alle fronter, og de nasjonale selv tar over mer og mer av virksomheten. Min oppgave var undervisning i bibelskolen og i menighetene, da særlig blant kvinnene. Det er mange språk i Niger, men det er alltids noen som kan tolke fra fransk.

Nigererne er vennlige, positive, takknemlige og glade mennesker – midt i sin fattigdom. Lovsang er en viktig del av gudstjenesten, da tilber de Gud med både sang og dans. Nestor, tolken min, fortalte at det nettopp var gleden hos de kristne som trakk han til kirken.

Mange av bibelskoleelevene dette året, kommer fra et område hvor islam er blandet med animisme, gammel afrikansk tro. De kunne fortelle mange gripende historier om hvordan de hadde møtt Gud og hva Evangeliet betyr for dem nå.

Jeg har lært litt om hvor viktig det er å bygge vennskap og tillit ved å lære folk å kjenne. For meg har det vært veldig berikende å være sammen med muslimene. Hvordan skal vi vinne dem for Jesus hvis vi ikke vil ha kontakt med dem?

Noen bilder fra Niger

Cincopa WordPress plugin

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=395