Return to Media

2012

Permanent link to this article: https://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=350

Friluftsmøte i Minneparken Juni 2012

Frivilligdagen 8.Sept

  Det ble en fin formiddag i Storgt på Gjøvik under Frilvilligdagen den 8.Sept. Selv om det blåste veldig, var det mange som stoppet og lyttet til sangen og de friske vitnesbyrdene. Bjørg Egil Steinset og Herman Karlsen deltok sammen med oss og ble til stor velsignelse.   videoklipp fra frivilligdagen :   videoklipp 1  …

Høststevnet 16. Sept. 2012

        Søndag 16. september fikk vi besøk av Emanuel Minos, som avholdt 2 møter hos oss. Det første i våre lokaler på Filadelfia, og det andre på Gjøvik bedehus. I det første møtet fortalte han mye ut i fra sin nye bok “Det har ringt for tredje gang”. Her fikk vi høre …

Karl Lindstrøm /Skarnes 22.01.12

Karl Lindstrøm og vennene fra Skarnes besøkte oss 22. Januar De kom som et friskt pust med velsignet sang og mange gripende vitnesbyrd om hvor mektig Gud vi har    

Maria Lura 21.10.2012

    Vi hadde besøk av Maria og Oddbjørn Lura søndag 21.Oktober Maria talte inspirert om nåden i Kristus og hva vi har i Jesus Du har det evige livets ord   ( Maria synger)

møtehelg med Jørn Strand 4-5.02.12

Flott møte helg med Jørn Strand 4-5 februar hvor vi kjente Guds nærvær og åpenbaring i møtene.  

pinsestevnet 2012

Det ble en flott pinseaften, med møter kl 14 og kl 18, Jørn Strand talte salvet av den Hellige Ånd. Vi kjente Guds nærvær. Tror at flere fikk en berøring av Herren denne dagen.