OM OSS

ÅRSRAPPORT FOR GJØVIK PINSEMENIGHET FILADELFIA,året 2016:

 

Antall medlemmer pr.31.12.2016 er 106;hvorav ”tilhørige” er 23.

Etter Loven om trudomssamfunn og ymist anna” ble oversikt over medlemmer, samt søknad om off. støtte sendt Fylkesmannen i god tid.

Menighetens ledelse har vært:

Forstander:Egil Glemmestad.

Eldste:Niels Brunsgaard.

Ny vaktmester:Margrethe Strand .(Oppdrag etter egen avtale)

Evangelist med anbefalingsbrev:Mai Britt Skogstad.

Øvrige i tjeneste har vært:

Menighetstjener:Johan Karlsen.

Menighets-tjenerinne:Mai Britt Skogstad.

Ansvarlig for Misjonsmøtene:Marie Onsrud og Jorunn Kokslien.

Menighetsmøte-referent:Dagny  Kastet.

Leder for ”Søstermisjonen”:Jorunn Kokslien.Kasserer: Dagny Kastet.

Omsorg og besøks-tjenesten:Har vært delt mellom flere.Nevner vi navn her,kan det være at noen føler seg glemt,men sikkert er det at enkelte gjør en helhjertet innsats.

Sarepta bokkiosk og CD-produksjon:Mai Britt Skogstad.

Renhold av lokaliteten:Mai Britt Skogstad,med litt hjelp innimellom.

Ansvarlig for kjøkkentjeneste,pynting,og div.:M.B.Skogstad og Karin Sveum

Hjemmesiden: Admin: Bjørg A.Brunsgaard.

Regnskap:Acuantor v/Ragnhild Tofsrud.

Musikkledere :Niels og Bjørg Brunsgaard

Revisor:Tom Limoseth.

(Årets samlede inntekt har vært kr.577.009,60,men pga store bygningsmessige investeringer, blir det allikevel kr.189.881,05 i underskudd for året 2016)

 

Misjonsforpliktelser: Niger kr.12.000,00 pr.år,Kongo kr.12.000,00 pr.år,Lys i Øst kr.6.000,00 pr år,KABA misjon blant arabere Kr.6000,00 pr år og IBRA radio Kr.12.000,00 pr år. I tillegg bidrar vi ved enkeltbehov etter egne muligheter.

MØTER i 2016:

Gjøvik Pinsemenighets SØSTERMISJON :10 møter,

MENIGHETSMØTER: 11 møter (inkl.årsmøtet)

VEKKELSESMØTER: 37 møter .(Inklusive Israelmøter.)

Møter med MISJONSOFFER : 11 møter

VIDNESBYRD/BIBELTIME/BØNN: 34 møter

Det avholdes Misjonsmøte den siste søndag i måneden hvor det taes opp misjonsoffer.Om det ikke,av praktiske årsaker blir vanskelig å avholde m.møte,taes det opp misjonsoffer på nevnte søndag allikevel.

De øvrige søndagene arrangerer vi Vekkelsesmøte på kvelden.

Ferie i hele Juli måned.

Vitnesb./Bibeltime og Bønn hver onsdag 3 ganger hver måned.

1.onsdag hver måned:Menighetsmøte m/Nadverd.for menighetens lemmer.

Vi har Sang og vitnemøte på Omsorgsentrene i Kommunen hver tirsdag.(Ambulerer)

Møtebesøket kunne vært adskillig bedre,noe vi alle ber til Herren over,men vi er glade for alle ”de trofaste i landet” som Skriften sier.Vi opplever stadig at Den Hellige Ånd sanksjonerer i møtene.

Vi har hatt besøk av mange  Herrens tjenere og tjenerinner ved mange anledninger i gjennom året.Både på vekkelsesmøtene,onsdagsmøtene,misjonsmøtene og søstermisjons-møtene.

GUD VELSIGNE DEM ALLE TILBAKE!

Våre egne,slik som Niels og Bjørg Brunsgaard,Jorunn Kokslien,Mai Britt Skogstad,Marie Onsrud,samt

forstanderen har talt på flere møter. Alt til Herrens ære.

Menighetens ledelse vil gjerne få takke alle som trofast står med både i bønn,økonomisk og  praktisk arbeide for Guds menighet!

Herren velsigne oss alle

 

Permanent link to this article: https://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=20

kontakt

Menighetskontoret er åpent for samtale og sjelesorg mandager mellom klokken 11 og 15 Forstanders tlf: 61 17 24 99 / 959 90 677 Inngang: Bassengveien Mailadresse: post@filadelfiagjovik.no Postadresse: Øvre Torggt 24a, 2815 Gjøvik Forøvrig velkommen til å ta kontakt ved møtesamlinger.

ledelse

Pinsemenigheten Filadelfia ledes av forstander og eldsteråd. Disse er ansvarlige for menighetens åndelige linje. Det er månedlige menighetsmøter hvor menigheten er med på forskjellige avgjørelser. Forstander: Egil Glemmestad tlf: 61 17 24 99          mobil:95990677 Eldsteråd: Niels Brunsgaard Andre funksjoner:   Musikk/korleder, omsorgstjeneste,menighetstjenere,  misjonskontakt, søstermisjon. Menigheten har egen bokkiosk. Menigheten er en registrert pinsemenighet med mulighet for …

trosgrunnlag

Trosgrunnlag Menigheten er bygget på Matteus 28:18-20:Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg …