Return to 2012

Høststevnet 16. Sept. 2012

 

 

Cincopa WordPress plugin

 

 

Søndag 16. september fikk vi besøk av Emanuel Minos, som avholdt 2 møter hos oss. Det første i våre lokaler på Filadelfia, og det andre på Gjøvik bedehus.

I det første møtet fortalte han mye ut i fra sin nye bok “Det har ringt for tredje gang”. Her fikk vi høre om profetier, de eldste helt tilbake fra 17-1800 tallet. De omhandlet hvordan Norge skulle bli et av verdens rikeste land, og videre hvordan umoral og frafall blant kristne også skulle inntreffe.

En profeti fra 1964 inneholdt budskap om tomme kirker og bedehus, unaturlige synder, mange TV kanaler med vold og sex osv. I tillegg ble også nevnt mennesker som bor sammen uten å være gift, hvilket vi i dag kaller samboerskap, kraftigere våpen, forgiftning av naturen osv.

Møtet på Bedehuset hadde tittelen : ruin eller vekkelse. Her fikk vi høre en radikal forkynnelse om hvordan vi ut i fra Bibelen ikke skal leve, i kiv, stridigheter, misunnelse, hor, menneskedyrkelse, urenhet, skilsmisse osv.

Dette påpekte han som viktige momenter for ruin, i stedet for vekkelse, pga. at dette også hadde grepet om seg blant kristne. Altså et hinder for en mulig vekkelse, om ikke kristenfolket kom i syndenød og bønn.

Her ble også nevnt Jonas og hans ulydighet ovenfor Guds kall til ham. Det ble da tatt fram som en paralell til at vi også må være lydige når gud kaller oss til noe.

Minos er en ydmyk, raus og god kristen, uten store tanker om seg selv. Sjeldne egenskaper i vår tid.

Ståle Kristiansen

Permanent link to this article: http://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=459