Misjon

Menigheten har alltid vært engasjert i misjonsarbeid. Det gis stadig hjelp til mange forskjellige misjonsformål, men gjennom årene har man særlig hatt fast giveransvar til Bolivia, Congo og Niger. Siden 1971 har Filadelfia vært utsendermenighet for Marie Onsrud som har arbeidet i Congo (ex Zaire) og Niger.

·  Misjonen hjelper hele mennesket.

·  Misjonen gir hjelp til selvhjelp.

Kongo

Menighetsarbeid, Bibelskoler, Skolearbeid: Barneskoler,Videregående skoler, Yrkesskoler, Lærerskoler, Sykepleierskole, Universitet

Helsearbeid: Sykehus, Helsestasjoner, Fødestuer, Handicapsenter, Forebygging av HIV/AIDS Landsbyutvikling med bl.a. jordbruk og husdyrhold

Humanitært arbeid: oppbygging etter krig, hjelp til voldtatte og traumatiserte

Mye av det sosiale arbeidet drives i nært samarbeid med Norad og med midler gitt av den norske stat.

Niger

Muslimsk ørkenland i utkanten av Sahara. På FN`s Utviklingsindeks rangert som nr 177 av 177 land (Norge er nr. 1).

Forventa levealder: 44,4 år. 14,4 % av befolkningen kan lese og skrive.

Nytt misjonsarbeid: Startet i i 1998, samarbeid mellom norske og kongolesiske menigheter.

Misjonens arbeid: Menighetsarbeid, Barne og ungdomsarbeid utfra 4 små menigheter 2-årig bibelskole

Prosjektarbeid (Norad-støttet): Opplæringssenter for unge jenter, gir faglig kompetanse i håndarbeid, ellers undervisning om helse/hygiene, hiv/aids, ernæring, almenkunnskak Krisehjelp ved sultkatastrofe

Vi støtter fast evangelisering og sosialt arbeide i Niger og Kongo. Her har vi misjonær i menigheten som følger dette opp kontinuerlig. Forøvrig støtter vi også andre misjonsprosjekter som vi ser “ledelse” i.

Permanent link to this article: http://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=266