Return to OM OSS

trosgrunnlag

Trosgrunnlag

Menigheten er bygget på Matteus 28:18-20:Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Vi tror

– at Gud sendte sin Sønn for å sone vår synd så vi ikke skal gå fortapt, men ha evig liv (Joh.3:16)

– at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst (1.Tim.2:4)

– at hele Bibelen er inspirert av Gud og at den er Guds tale til oss (2.Tim.3:16)

– at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid (Hebr.13:8)

Vi ønsker

– å dele Evangeliet med andre mennesker, både i vårt eget land og ellers i verden

– at den enkelte skal leve i samfunn med Gud og vokse og utvikle seg i en trygg atmosfære

– å ta vare på hverandre og framelske Guds nådegaver i den enkelte (1.Pet. 4:10)

– å gi den enkelte mest mulig frihet som lem på Kristi legeme, som er menigheten.

 

Menighetens statutter:

– Alle som har tatt imot Jesus som sin personlige Frelser og lar seg døpe, kan tillegges menigheten (Ap.gj. 2:41,47)

– Den som døpes, dykkes ned i vannet én gang i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn – ifølge Jesu egen befaling (Matt. 28:19) og Paulus` uttalelser (2.Kor.11:12, Rom.6:4)

Menigheten er uavhengig og selvstendig. Den står fritt til å gjennomføre det man mener er forenlig med Kristi ånd og vilje. Kristus er hver enkelt menighets hode (Ef. 5:23-24)

– Menn og kvinner velges til forskjellige tjenester og arbeidsoppgaver, under

bønn og etter Den Hellige Ånds veiledning (Ap.gj.6:3-5, 13:2-4). Tjenestene i Det nye testamentet omfatter bl.a.: tilsynsmenn (eldste), menighetstjenere og evangelister (Ef. 4:11, 1.Tim.3:1, Åp.2:1, 1.Pet.5:1-4, Rom.16:1-2)

– De åndelige nådegavene som beskrives i 1.Kor.12:7-11 (profetisk tale, tungetale, helbredelsesgaver m.m.), må gis plass i menigheten og brukes slik Skriften foreskriver

– En av de innsatte eldste (tilsynsmenn) er menighetens forstander. Han leder menigheten i samarbeid med de andre eldste. Deres personlige forhold og karakter omtales i 1.Tim.3:1-7 og 1.Pet.5:1-4.

– Menighetens tjenere tar hånd om sosialt og praktisk arbeid, de har tilsyn med menighetens eiendeler og bistår ellers menighetens ledelse. Deres personlige forhold og karakter omtales i 1.Tim.3:8-13.

– Medlemmer som kjenner seg kalt til evangelistgjerningen, må ha menighetens anerkjennelse og et anbefalingsbrev skrevet av forstanderen.

– Vi anerkjenner kvinnens rett til å profetere i menigheten, det vil si “tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst” 1. Kor.11:5, 1.Kor.14:4, Rom.16:1-2.

Barne- og ungdomsarbeidet er en viktig arbeidsgren. Valg av leder må godkjennes av menigheten.

– Misjonen har høy prioritet. Det holdes jevnlige misjonsmøter i menigheten. Stadige rapporter fra misjonsfeltene forteller om arbeidet der ute. Ved fast givertjeneste støtter menigheten evangelister, kirkebygg og andre behov i misjonsarbeidet. Til tider har de underholdsansvar for egen misjonær.

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=261