Return to OM OSS

ÅRSRAPPORT FOR GJØVIK PINSEMENIGHET FILADELFIA, året 2018: Antall medlemmer pr.31.12.2018 er 100, inklusive tilhørige.. Etter «Loven om trudomssamfunn og ymist anna» ble oversikt over medlemmer, samt søknad om off. støtte sendt Fylkesmannen i god tid. Menighetens ledelse har vært: Forstander: Egil Glemmestad. Eldste: Niels Brunsgaard. Vaktmestertjeneste har blitt fordelt mellom forskjellige gjennom året. Ny vaktmester fra 1/1-19 er Simon Dammen. Evangelist med anbefalingsbrev: Mai Britt Skogstad. Øvrige i tjeneste har vært: Menighetstjener: Johan Karlsen. Menighets-tjenerinne: Mai Britt Skogstad. Siste søndag i hver måned har vi misjonsmøte, med spes. offer til misjon. Ut over misjonsoffer regner vi ut Tiende av alle støtte/og offer til Menigheten, og overfører til misjonen. Menighetsmøte-referent: Dagny Kastet. Leder for ”Søstermisjonen”: Jorunn Kokslien. Kasserer: Dagny Kastet. Omsorg og besøks-tjenesten: Har vært delt mellom flere. Nevner vi navn her, kan det være at noen føler seg glemt, men sikkert er det, at enkelte gjør en helhjertet innsats. Sarepta bokkiosk og CD-produksjon: Mai Britt Skogstad. Renhold av lokaliteten: Mai Britt Skogstad, med litt hjelp innimellom. Ansvarlig for kjøkkentjeneste, pynting og div.: M.B.Skogstad og gode hjelpere. Hjemmesiden: Ansv. redaktør: Bjørg A. Brunsgaard. Regnskap: Ruth Hedvig Løvås. (Utmerket samarbeide) Musikkledere: Niels og Bjørg Brunsgaard. Revisor: Tom Limoseth Salgs- og Driftsinntekt året 2018: Kr.542.646,68 Misjonsstøtte : kr.311.820,00 (Medberegnet kr.250.000, av arv etter E.M.W.) Årsresultat: + kr.49.026,43. Misjonsforpliktelser: Niger kr.12.000,00 pr. år, Kongo kr.12.000,00 pr. år, Lys i Øst kr.3.000,00 pr år, KABA misjon blant arabere Kr.6000,00 pr år og IBRA radio Kr.12.000,00 pr år. I tillegg bidrar vi ved enkeltbehov etter egne muligheter. Else Marie Wiklund døde, og etterlot en stor arv; øremerket Kongo. Avtale om bruken av denne er opprettet med PYM, og løper over 7 år! MØTER i 2016: Vi averterte BØNNEMØTE for alt Guds folk hver dag i uken kl.10.00 – 11.00. Gjøvik Pinsemenighets SØSTERMISJON: 9 møter, MENIGHETSMØTER: 11 møter (inkl. årsmøtet) VEKKELSESMØTER: 36 møter. Møter med MISJONSOFFER: 11 møter VITNESBYRD/BIBELTIME/BØNN: 34 møter (Burde absolutt vært bedre besøkt) De øvrige søndagene arrangerer vi Vekkelsesmøte på kvelden. Ferie i hele Juli måned. 1.onsdag hver måned: Menighetsmøte m/Nattverd. for menighetens lemmer. Vi har Sang og vitnemøte på Omsorgsentrene i Kommunen hver tirsdag.(Ambulerer)5 stk ”Hjem” Møtebesøket kunne vært adskillig bedre, noe vi alle ber til Herren over, men vi er glade for alle ”de trofaste i landet” som Skriften sier. Vi opplever stadig at Den Hellige Ånd sanksjonerer i møtene. Vi har hatt besøk av mange Herrens tjenere og tjenerinner ved mange anledninger gjennom året. Både på vekkelsesmøtene, onsdagsmøtene, misjonsmøtene og søstermisjons-møtene. Nevnes spesielt må, vår gode venn og medarbeider Misjonær Birger Sandli. Han deltok i mange møter, og inspirerte menigheten gjennom sin salvede forkynnelse. Uventet for oss alle fikk han hjemlov. (Siste møte var avtalt 9.desember, men da hadde han fått den alvorlige kreftdiagnosen.) Gud være med hans minne! Vi oppfordrer alle til be for de som står igjen etter å ha mistet noen av sine kjære i 2018. Takk til alle som deltar med sang, vitnesbyrd og prekener. Og til alle som trofast møter opp og deltar i Menighetens både oppgaver og møter. Våre egne, trofaste venner i menighetsmusikken og gode venner, er med og hyller Kongenes Konge og Herrenes Herre. Samstemt kan vi prise Han som har omsorg for oss! Forstanderen har talt på flere møter. Alt til Herrens ære. Menighetens ledelse vil gjerne få takke alle som trofast står med både i bønn, økonomisk og praktisk arbeide for Guds menighet! Herren velsigne oss alle ! Gjøvik 7.mars 2019. ……………………………………………. ……………………………………………….

Permanent link to this article: http://www.filadelfiagjovik.no/?page_id=1585